„Já s tím nemám nic společného,“ reagoval místostarosta na připomínku zastupitelky Jany Čechové, že právě on je uveden jako organizátor akce na náměstí, při níž „zeď“ vznikla. „Že si někdo zaplatí reklamu vyvěšenou na domě, je jeho věc. Ale přinést si na veřejnou schůzi zastupitelstva své volební panely, překračuje veškerou míru slušnosti,“ řekla Jana Čechová.

Starosta Petr Hostek ale její názor odmítl. „Zeď je výsledek happeningu, jehož cílem je se k sobě chovat slušně a říkat si věci do očí. Vzali jsme to sem, protože jsme si řekli, že by to mohlo být inspirující,“ vysvětloval.

Zastupitel Tomáš Podhola ale požádal starostu o odstranění tabule, protože její umístění v sále také on nepovažuje za projev slušného chování. „My jsme si sem také nepřinesli své propagační materiály a tak souhlasím s názorem Tomáše,“ řekl Roman Tichovský.

Starosta ale pokyn k odstranění „zdi“ nedal a vyzval naopak opozici, ať ji odnese sama, když chce. To už nevydržel Luboš Balata, který se zvedl a se slovy, že „to nemá cenu“, ze sálu bez odhlášení odešel. Protože však byl členem tříčlenné návrhové komise, musely jeho odhlášku „zlegalizovat“ telefonicky pracovnice úřadu. „Ten mi bude něco povídat o slušném chování,“ procedil starosta Benešova.

Úsilí opozice o odstranění „zdi“ nakonec k cíli nevedlo. Svou účast při jednání proto vzdal nakonec i Tomáš Podhola. A po nezařazení bodu o ukončení jednání s formou TNI, která chce v Táborských kasárnách stavět obří zábavní centrum, opustil sál také Luboš Machulda. Zastupitelstvo na protest proti řízení schůze nedokončil po přednesu své zprávy z jednání Finančního výboru, také jeho předseda, Jaroslav Hlavnička.