V necelý půlkilometr dlouhé třídě lemované rodinnými domy město od základů rekonstruovalo vozovku a chodníky. A pochopitelně je také doplnilo odpovídajícím počtem stožárů veřejného osvětlení.

„Počasí nám umožnilo položit na vozovku v Dukelské ulici jak podkladní vrstvu, tak tu finální. Nové je tam i dopravní značení,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík s tím, že kolaudace díla je naplánována na čtvrtek 25. listopadu.

Před kolaudací musela radnice vyřešit také připomínky dvou obyvatel ulice. Těm se nelíbilo, že nové lucerny umístěné na o něco nižších sloupech, než tomu bylo dříve, svítí i do místností jejich domu. Nakonec se městu podařilo se stěžovateli dohodnout a nebylo proto nutné komplikovaně předělávat celý dotacemi podpořený projekt.

Votice na akci čerpali dotace téměř sedm milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a necelé dva miliony na rekonstrukci chodníků od Místní akční skupiny Posázaví. „Celkově stála akce přes deset milionů korun,“ dodal starosta Votic a připomněl ještě, že na podporu takových potřeb sídel příliš dotačních titulů vyhlašováno není.

Také proto se obce a města musí častěji spolehnout jen na vlastní zdroje. To čeká Votice i napřesrok v dalších ulicích. Napomůžou k tomu i daňové příjmy, které, jak se nyní potvrdilo, neklesly o tolik, o kolik se ještě nedávno předpokládalo.

„Daleko horší ale je, že se výrazně zvedly ceny materiálů a práce,“ upozornil starosta s tím, že proto je město za stejné peníze schopné opravit menší část své infrastruktury. „To je ale problém celého veřejného sektoru,“ dodal.