V necelý půlkilometr dlouhé třídě lemované rodinnými domy město od základů rekonstruovalo vozovku a chodníky. A pochopitelně je také doplnilo odpovídajícím počtem stožárů veřejného osvětlení.

„Počasí nám umožnilo položit na vozovku v Dukelské ulici jak podkladní vrstvu, tak tu finální. Nové je tam i dopravní značení,“ potvrdil votický starosta Jiří Slavík s tím, že kolaudace díla je naplánována na čtvrtek 25. listopadu.

Votická ČOV už využívá nové technologie.
Votická čistírna odpadních vod už využívá nové technologie

Před kolaudací musela radnice vyřešit také připomínky dvou obyvatel ulice. Těm se nelíbilo, že nové lucerny umístěné na o něco nižších sloupech, než tomu bylo dříve, svítí i do místností jejich domu. Nakonec se městu podařilo se stěžovateli dohodnout a nebylo proto nutné komplikovaně předělávat celý dotacemi podpořený projekt.

Votice na akci čerpali dotace téměř sedm milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a necelé dva miliony na rekonstrukci chodníků od Místní akční skupiny Posázaví. „Celkově stála akce přes deset milionů korun,“ dodal starosta Votic a připomněl ještě, že na podporu takových potřeb sídel příliš dotačních titulů vyhlašováno není.

Vizualizace dopravního terminálu ve Voticích.
Budoucí dopravní terminál ve Voticích má přispět k omezení automobilové dopravy

Také proto se obce a města musí častěji spolehnout jen na vlastní zdroje. To čeká Votice i napřesrok v dalších ulicích. Napomůžou k tomu i daňové příjmy, které, jak se nyní potvrdilo, neklesly o tolik, o kolik se ještě nedávno předpokládalo.

„Daleko horší ale je, že se výrazně zvedly ceny materiálů a práce,“ upozornil starosta s tím, že proto je město za stejné peníze schopné opravit menší část své infrastruktury. „To je ale problém celého veřejného sektoru,“ dodal.