„Mezi nimi vznikne ostrůvek, který zajistí bezpečnost chodců, protože v době, kdy tam zastaví autobus, nebude možné ho objíždět,“ vysvětlil starosta Bukovan Miroslav Šiška s tím, že na stavbu celkovými náklady přes 6,6 milionu korun získala obec podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 procent.