Zda tomu tak není, se mohou přesvědčit sami obyvatelé a návštěvníci města.