Do výkopů pak jedna z telekomunikačních firem položí optické kabely, které zvyšují rychlost přenosu dat a posouvají tím standard uživatelů internetu na novou úroveň.

Město s telekomunikační firmou uzavřelo smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Pokládku optických kabelů v rámci rozhodnutí o umístění stavby vedení veřejné komunikační sítě v katastrálním území města schválil Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov. Rozhodnutí se dotýká stovek vlastníků pozemků.