Provoz na silnici I/3 stavba s náklady ve výši téměř 321 milionů korun nenarušuje, ale i tak se v obci, jíž projíždí kolem dvaceti tisíc vozidel denně, občas vytvoří souvislá pomalujedoucí nebo stojící kolona aut.

Stavba obchvatu začala v pondělí 12. dubna a trvat by měla do března 2023. Obchvat Olbramovic bude dlouhý 3420 metrů a jeho součástí budou tři mosty, mimoúrovňová křižovatka, podchod pro pěší a také dvě protihlukové stěny o celkové délce 1200 metrů.