V tomto roce je situace, co se týká zápisů, naprosto jiná, něž dříve. Po dvou „covidových“ letech se učitelé poprvé setkali se svými budoucími prvňáčky tváří v tvář.

Například právě v ZŠ Jiráskova kantoři pro zápisy připravili téma ZOO. Děti pak prokazovaly na několika stanovištích znalost jednoduchých počtů, zpívaly za doprovodu kytar dětské písničky, poznávaly a také domalovávaly chybějící části na jednom ze dvou téměř shodných obrázků nebo dokazovaly šikovnost při lezení na žebřiny a kotoulu na žíněnce.

Benešovské školy se nejen v letošním roce potýkají s množstvím dětí, které se hlásí. Například největší ZŠ Dukelská, kam chodí téměř tisícovka žáků zřídila učebny kvůli nedostatku místa ve školní družině. Do této situace pak promlouvá také situace vzniklá kvůli válce na Ukrajině. Do Česka i do Benešova přišly především ženy a jejich děti.

„Vzhledem k vysoké naplněnosti benešovských základních a mateřských škol dostali jejich ředitelé a ředitelky pokyn vydávat rozhodnutí o přijetí ukrajinských dětí ke vzdělávání až po ukončení zápisů,“ připomněl místostarosta Zdeněk Zahradníček s tím, že právě toto opatření umožní Ukrajincům naplnit zákonem danou lhůtu devadesáti dnů, kterou mají po příchodu do ČR na svou registraci u úřadů.

Zápisy ukrajinských dětí mají v Benešově školy naplánované na středu 8. června. I když zřizovatel benešovských základních a mateřských škol nyní nepředpokládá, že se tam přihlásí všichni v současnosti ubytovaní uprchlíci, situace bude nejspíš nad rámec možností města, respektive samotných škol. „Musíme ale počítat s tím, že žádosti o zařazení ukrajinských dětí do našich škol tu budou. Ostatně o zájmu rodičů, kteří sondují situaci, už nás informují i ředitelé,“ dodal Zdeněk Zahradníček.

Jak celá situace dopadne, by mohlo být jasno nejdříve ve druhé polovině května, tedy i po zápisech do mateřských škol, které jsou naplánované na 3. a 4. května. Už nyní je ale vzhledem k tomu, jak moc jsou tři benešovské ZŠ naplněny, jasné, že další navyšování počtu žáků bude možné obtížně a možné nejspíš pouze v případě, že Ministerstvo školství ČR udělí školám výjimky vztahující se k počtu dětí ve střídách i k jejich celkovému počtu ve školách.