Průjezd automobilů Tyršovou ulicí sice není možný, ale například cyklisté projedou po pásu určeném jen pro ně. Tedy pokud na něm právě nestojí vozidla zásobování. Ta do zákazu vjezdu vjíždět smí, ale musí se pak otočit a vyjet zpět směrem k Dukelské a Nádražní ulici.

Rekonstrukce provozem poškozené dlážděné vozovky má trvat do konce listopadu, ale to jen v případě ideálních stavebních podmínek, tedy bez deště nebo mrazu. Pokud by živly přece jen udeřily, ukončí město práce, ulici otevře a povolá stavební firmu znovu až napřesrok.

Dlouho připravovaná revitalizace Tyršovy ulice byla nakonec dokončena v polovině roku 2019. Nyní tamní vozovka prochází rekonstrukcí, která spočívá v sejmutí dlažby, vytvoření betonových opěrných prahů po zhruba šesti metrech a vrácení dlažby na původní místo. Právě prahy blízko sebe mají zajistit stabilitu dlažby a zamezit posouvání jednotlivých žulových „kostek“ vlivem brzdění aut nebo jejich zatáčení.