V permanenci jsou tam nyní finišéry, které pokládají rozehřátou živičnou směs. Poté, co bude provoz přesměrován na už hotovou část okružní křižovatky, vrhne se zhotovitel na dostavbu části ležící na straně čerpadla Benziny.