Ve školce proběhla v roce 2009 rozsáhlá rekonstrukce za přispění fondů Evropské Unie. S pomocí dotace z Regionálního operačního programu Středočeského kraje NUTS II došlo k rekonstrukci bývalé hospodářské budovy. Nyní je zde umístěna ředitelna, sborovna, kotelna, dílna, prádelna, ale zejména vznikly tři nové třídy a tím byla kapacita školy navýšena o 65 míst.

S pomocí dotace ze Státního fondu životního prostředí byla vyměněna okna a střecha v původní budově a byl zaveden nový způsob vytápění plynem.

Za týden si představíme další tři třídy MŠ Votice. V tištěném vydání Benešovského deníku však již ve středu 13. března 2019!