„Lípy tu rostly v příkopu a nesvědčila jim sůl ze zimní údržby silnice. Zatím to na nich nebylo znát, ale určitě by se to časem projevilo,“ tvrdil na místě jeden z pracovníků přesazujících stromy z místa, kde v minulosti stála alej topolů a dál rostou tři starší, asi deset metrů vysoké lípy. Ty by tam měly zůstat, jak potvrdil starosta města Martin Kadrnožka, dál. „S jejich kácením nepočítáme,“ řekl.

Jestli mladé stromky zásah, který se sice odehrál na podzim, ale v době bez dešťových srážek přežijí, ukáže už příští rok. Důvod k samotnému přesazení je ale podle týneckého starosty jiný.

Obyvatelé Pecerad už řadu let volají po vybudování autobusových zastávek hned vedle přesazované aleje. Zastávka směrem z Benešova do Týnce je sice dost prostorná, ale na té na opačné straně silnice už došlo k několika pádům cestujících ze stráně u sloupu zastávky. Lidé čekající na krajnici totiž intuitivně uhýbali před autobusem, který zajížděl při zastavování co možná nejvíc vpravo. Právě proto se týnecká radnice rozhodla tento problém řešit. Kompletně, tedy v rámci obou zastávek.

„Úpravu autobusových zastávek Pecerady-hřiště nyní projektujeme,“ potvrdil starosta a současně připomněl, že pro to, aby se nová zastávka vešla, bude potřeba prodloužit stávající chodník. Čekárna pro cestující se pak posune za něj, blíž ke hřišti. Tím také zůstane zachována šíře silnice, kterou degraduje každé zastavení autobusu.

Požadavkem Silničního správního úřadu Benešov, který vydává povolení ke stavbě, je vybudování dešťové kanalizace pod oním prodloužením chodníku. Nová část „dešťovky“ díky tomu spojí stávající kanalizaci u vjezdu ke hřišti s částí u zastávky. Povede tedy místy, kde rostly přesazené lípy. „Proto jsme nyní, kdy to mladé stromky ještě unesou, přistoupili k jejich přesazení a stavba už je neohrozí,“ vysvětlil starosta.

Stromořadí tak, byť o něco dál, zůstane zachované a dál bude dotvářet podobu této části obce.

„Nové místo pro lipky se mi líbí víc, než to pod mezí v příkopu vedle silnice, i když tam měly určitě díky dostatku vláhy dobré stanoviště,“ potvrdila jedna z obyvatelek Pecerad, ale neodpustila si vyjádřit obavu o budoucnost stromků. „Bylo sucho a nikdo ty lipky po přesazení nezaléval. Uvidíme, jestli to přežijí, moc bych si to přála,“ dodala.

Kdy se Týnec do budování zastávek dá, není jasné. Akce je ve fázi stavebního povolení, ale město pro financování hodlá využít dotace. Ty na tento typ akcí vypsané nebyly. Stavět by se proto za městské peníze mohlo už napřesrok, v případě dalšího hledání podpory pak v roce 2023.