V obchodních domech, kde ale fotografie nevznikají bez takřka nedohonitelného povolení majitelů, ale zákazníci hygienická nařízení dodržují bez výjimek.