V benešovském kostele sv. Mikuláše se věřící střídali a nepřetržitě nad Kristovým tělem bděli. Bílá sobota končí po západu slunce, kdy začíná vigilie a nastávají oslavy vzkříšení Krista.

Ve Voticích na Benešovsku se na františkánském hřbitově nachází kaple Božího hrobu. Těchto kaplí je v Čechách poměrně dost, ale ta ve Voticích je věrnou kopií původní kaple Božího hrobu v Jeruzalémě.

Tam totiž poslala sestra Ferdinanda Františka z Vrtby, Marie Františka dva františkány, aby přinesly nákresy a plány jeruzalémského originálu. Po jejich návratu byla skutečně roku 1685 stavba kaple zahájena.