Komentovaná začíná promítání dokumentu o působení Československých legií v Rusku. Potom následuje prohlídka jednotlivých vagonů s popisem života legionářů. Při samostatné prohlídce můžou návštěvníci čerpat informace z panelů a dobových fotografii.

Jednotky legií tvořili čeští a slovenští krajané žijící v zahraničí a bývalí vojáci rakousko-uherské armády, kteří se po zajetí rozhodli dobrovolně vstoupit do řad legie. Tím se dopustili dezerce a porušení vojenské přísahy, za kterou jim hrozil trest smrti. Po bolševickém puči započali rozbroje s Rudou armádou tím i evakuace legionářů po Transsibiřské magistrále do Vladivostoku. Odtud se loděmi vraceli vojáci zpět do nově vzniklé Československé republiky. Mnozí z nich obepluli doslova celý svět.

Legiovlak zastavil u nákladové rampy benešovského nádraží.
OBRAZEM: Na benešovském nádraží poutal pozornost Legiovlak

Legiovlak putuje po železnici od roku 2015. Původně přitom mělo jeho cestovaní trvat 5 let. Aktuálně je složený ze třinácti zrekonstruovaných historických vozů. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových. Každý vůz je vybaven podle skutečnosti, a v každém je nainstalována výstava panelů a předmětů, které přibližují život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále.

V plukovní prodejně je možné zakoupit knihy a upomínkové předměty. Je tam i počítač s obsáhlou databází legionářů bojujících v Rusku. K vlaku jsou ještě připojeny vagony technického zabezpečení posádky Legiovlaku.

Nostalgický vlak na trati Posázavského Pacifiku. Ilustrační foto.
Nehoda po bouřce: Trať Posázavského Pacifiku zavalilo kamení

V čele vlaku je lokomotiva T478 1001, která je jedna z pětice ověřovacích prototypů. Lokomotivě se nejčastěji nazývaná Bardotka nebo Zamračená.

Celá akce je součástí dlouhodobého projektu Legie 100. Ten si klade za úkol připomínat hrdinský boj legionářů, který přispěl významnou měrou ke vzniku Československé republiky.