Žádné šturmování a braní volebních místností útokem. Tak lze popsat poklidnou atmosféru prvního z páru volebních dní v obcích a městech Benešovska. V kraji pod bájným Blaníkem se tentokrát volí nejen do obecních zastupitelstev. Voliči doplňují i počet senátorů na plný stav.

Podle odhadů předsedů volebních komisí v místech, která navštívili redaktoři Benešovského deníku, je větší zájem o volby komunální. Například ve Čtyřkolech, kde je zapsáno v seznamu voličů 518 jmen, přišlo do 17 hodin odhlasovat 80 voličů. V Čerčanech, jedné z největších obcí na Benešovsku mají dva volební obvody. Jeden z nich byl dokonce nejpočetněji obsazený a to v rámci celého okresu Benešov.

Zapsáno v něm ještě při minulých volbách v roce 2014 bylo téměř 1400 voličů. „Městský úřad Benešov nám doporučil upravit počty voličů v okrscích tak, aby byly početně přibližně stejně silné,“ uvedla zapisovatelka prvního čerčanského volebního okrsku Markéta Šustová.

Po úpravě tak mají oba okrsky přibližně stejný počet a to také znamená, že volební komisaři si mezi sebe rozdělili penzum práce. Právě to by mělo také snížit riziko chybovosti při sčítání.

Také u čerčanské komise si práci s voliči zpříjemňují laskominami. „Pokaždé si pečeme. Já jsem přinesla tvarohové řezy s jablky,“ zasmála se Markéta Šustová.

Mezi voliči v Mrači nechyběla krátce po otevření volebních místností ani Jarmila Potůčková. „Chodím ke každým volbám. Za tu dobu se nic změnilo jen to, že je člověk starý,“ uvedla s úsměvem na tváři seniorka. Pomoc členů volební komise Jarmila Potůčková přes svůj věk, nepotřebovala. A to přes to, že mračská volební místnost je v patře obecního úřadu a vedou tam jen poměrně dlouhé a příkré schody.

Výtah v objektu chybí. „Méně pohybliví lidé, kteří si nezavolali, abychom za nimi přišli s přenosnou volební schránkou, a přijdou až sem, k úřadu, mohou zazvonit. My k nim dolů s mobilní urnou přijdeme,“ vysvětlila předsedkyně volební komise Tereza Konečná.

Před druhou hodinou, před oficiálním zahájením hlasování se voliči v Mrači k urně nedostali. Bylo zamčeno. „Ale přes okno jsme slyšeli, že už dorazili a že se dole baví,“ dodala předsedkyně volební komise Tereza Konečná s tím, že kromě občerstvení zajištěného úřadem přinesla jedna z členek komise také moučník ke kávě. „Paní Hnátková upekla tradiční koláč, na který se těšíme. Je to výborný tvarohový koláč s mandlemi,“ upřesnila předsedkyně komise.

Volební místnost v jednom z nejkrásnějších míst nejen Benešovska mají voliči ve Lštění, obci na břehu řeky Sázavy. V prvorepublikové vile utopené v zeleni zahrady má sídlo obecní úřad. Asi jedinou zajímavostí pátečního hlasování byl příchod muže, který nemohl odvolit. „Až tady pán zjistil, že si doma zapomněl občanku. A protože žije v Benešově a tady má trvalé bydliště, musel se vrátit domů. Zatím zpátky k nám nedorazil,“ potvrdila předsedkyně volební komise Milena Smutná.