Příjezd od Vlašimské ulice není v současnosti možný, protože u kostela sv. Mikuláše chybí povrch vozovky. Žulovou dlažbu dělníci rozebrali a dříve, než se na své místo „kočičí hlavy“ vrátí, došlo v ulici v nejstarší části Benešova k rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Současně jsou opravovány i povrchy chodníků. I ty budou vyhotovené ze menších chodníkových žulových kostek.

Práce jsou rozdělené do pěti etap a podle smlouvy o dílo budou ukončeny nejpozději 30. listopadu. Celková cena rekonstrukce ulice Na Karlově včetně DPH je 9,026 milionu korun. Záruční doba na celé dílo, tedy na provedené stavební práce a materiál činí klasických 60 měsíců.