Při votickém setkání nastínil přítomným základní principy, které považuje za důležité pro uzdravení i prevenci civilizačních nemocí. Jak upozornil, nemá funkční medicína nahrazovat lékařskou péči, ale má být jejím doplňkem. „Žijeme v době, kdy je vysoká hodnota přisuzována informacím a k uzdravení jich často není potřeba mnoho,“ připomněl Jan Vojáček.

Na konci besedy dostali prostor pro své dotazy také účastníci a lékař na jejich otázky také podrobně odpověděl. Před i po přednášce si mohli přítomní ještě dát podepsat nejnovější knihu Jana Vojáčka Umění být zdráv.