Nejprve proběhla registrace na náměstí, kterou využili návštěvníci k prohlídce motorek a automobilů staršího data výroby. Závodní pole tvořila rozmanitá směsice typů a značek vozidel.

Po slavnostním zahájení se postupně závodníci přesunuli do Chocerad, kde na ně čekal start měřeného úseku, a potom pohodová jízda silnicemi Benešovska zpět do Ondřejova. Start druhého měřeného úseku byl opět v Choceradech, ale po jeho projetí zamířili závodníci do Kouřimi. Tam na náměstí vystavili své motorové miláčky na obdiv početným divákům.