Všechny děti, i ty bez masek, dostaly na startu od hodných čarodějnic a kočky svítící náramek a bonbony. Než se zaregistrovaly všechny masky, mohly si děti vyzkoušet, zda se trefí čarodějnici do kotle s čarodějným lektvarem. Za to samozřejmě dostaly sladkou odměnu.

Po registraci vyrazil za hlavní čarodějnicí přes centrum Benešova na „Klášterku“ dlouhý průvod osvětlený lampiony a světýlky.

Na konci všechny čekalo slavnostní vyhlášení deseti nejhezčích a zároveň nejoriginálnějších masek. Každým rokem je čím dál tím těžší vybrat jen deset masek, tak jich bylo letos dokonce šestnáct. Na prvním místě se umístil strašidelný eko vláček, který měl nejen funkční zvonek, ale byl i krásně osvětlený. Na druhém byla úžasná maska strašidelná hostina a malá pavoučice. Na třetím místě byly tři masky, osvětlený automat na sladkosti, pitíčko s brčkem a nerozbalená krabice s panenkou Barbie. Pak následoval velkolepý ohňostroj, na který se všichni těšili. Doprovázela ho podmanivá hudba. Po jeho skončení se ozval hlasitý potlesk a všichni se pomalu začali rozcházet domů.

Blanka Škorpová