Další vzali do romantického prostředí své děti, aby jim ukázali konopišťského medvěda Jirku. Ten, navzdory stále ještě astronomické zimě nespal a procházel se ve výběhu pod hlavní zámeckou věží.