Bývalé vedení radnice nechalo tržnici zbourat a na uvolněném prostoru prosazovalo velkorysou investici 5 až 6 milionů korun. Za tyto peníze měla vzniknout dočasná stavba se zelení, stánkem s občerstvením a veřejné toalety. Záměr došel až do situace, kdy radnice podepsala i smlouvu s partnerem. Ten měl obě zařízení provozovat za symbolická nájem v rámci sociálního projektu. K tomu však nakonec nedošlo, neboť obsazení radnice se změnilo.

I současné vedení města se zamýšlí nad tím, jak nevzhledné místo, které je využívané jako „divoké“ parkoviště, změnit. Předchozí záměr byl zrušen a nyní Benešov může pokračovat v tvorbě územní studie lokality zvané lidově Na Blátě.

„Část studie už pan architekt odevzdal a nyní chceme, aby ji dopracoval z pohledu parkování aut a konzultací majitelů okolních nemovitostí a provozoven, kteří by mohli být případnými investory na pozemcích města,“ vysvětlil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička s tím, že se to týká celého prostoru. „Od zadní části Hotelu Pošta na Blátě až k ulici Pod Brankou,“ dodal starosta.

Místo dvou buněk využívaných jako toalety a občerstvení by tam podle starosty měly vzniknou bytové domy nebo integrované bytové domy s obchodními prostorami v parteru.

Pokud by se investorem mělo stát samo město, nejspíš by se záměr stal dalším z položek v seznamu připravovaných akcí bez určení konkrétního naplnění. Město má totiž před sebou i další plány velkých stamilionových investic v podobě Hotelu Pošta nebo Piaristické koleje.