Růžena Porgesová byla benešovská židovská dívka, která si v roce 1939 zachránila život útěkem do Izraele. Do deníku si v období před druhou světovou válkou i v jejím průběhu zapisovala své nejniternější pocity spojené s první láskou i strachem z budoucnosti. Obecenstvem byli studenti gymnázia, kteří pozorně bez vyrušování naslouchali.