Zemní stroje nyní hloubí hned za krajnicí příkop. „Nejdříve musíme obnažit telekomunikační kabely a až to uděláme, přijede ho firma přeložit,“ vysvětlil David Žaba, který na stavbě jezdí s těžkou sklápěčkou pod bagr.

Po překládce telekomunikačního vedení dělníci postaví dešťovou kanalizaci a teprve potom dojde k samotné stavbě tělesa komunikace pro pěší. „K částečným uzavírkám dojde v Podělusech postupně v rámci tří etap, které na sebe budou plynule navazovat,“ připomněl týnecký starosta Martin Kadrnožka.

První část díla, tedy rekonstrukce stávajícího chodníku uprostřed obce, by měla skončit 24. dubna, celé dílo a s ním i dopravní omezení pak v červenci.

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti chodců, ale také kvality hromadné dopravy. Při stavbě dojde i k rekonstrukci autobusových zastávek. Po dostavbě chodníku ale pěší dál při cestě k Týnci budou muset jít po krajnici silnice. Úsek mezi koncem chodníku a mostem přes Janovický potok, totiž dál zůstane bez bezpečné komunikace pro pěší.

Komplikace pro pokračování výstavby chodníku v tomto úseku dlouhém přes 300 metrů lze spatřovat ve dvou záležitostech. Na jedné straně silnice je až ke krajnici postaveno zděné oplocení areálu Janečkovy vily. Na druhé pak záměr ŘSD postavit v současné křižovatce na Chářovice vyústění přivaděče od zamýšlené dálnice D3.