Děti získaly učňovskou knížku, do níž pak na jednotlivých stanovištích získávaly za plnění úkolů hodnocení. Procházely při tom krejčovstvím, cukrárnou, pekařstvím a stali se z nich i chovatelé a zahrádkáři.