Investor, město Benešov, totiž nemá schválený rozpočet a hospodaří jen se sumou, která je rozpočítána v rámci rozpočtového provizoria na každý měsíc zvlášť.