Hrubá stavba je v tomto případě míněno zhutněné podloží, na které se po dokompletování už jen položí podkladní kamenivo a nakonec i obalovaná směs. Na druhé, „pomněnické“ straně stavby, jsou v permanenci stále ještě zemní stroje.