V části ulice procházející kolem „Bejkárny“ strhla fréza jen polovinu šíře vozovky. I tam cestáři nastříkali penetraci a navíc položili a nastřelovacími hřeby přichytili k podkladu platovou síťovinu, jejímž účelem je zabránit trhání obalované směsi.

Provozu uzavřená je také Jiráskova ulice. I tam „úřadovala“ fréza, která strhla živičný povrch. Pak už se do země zakousl bagr. Výkop pomůže při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této části města.

V Tyršově ulici je už na svém místě přeložená část žulové dlažby v místech styku ulice s Husovou a o něco výš směrem k Dukelské a Nádražní ulic už dělník vyhloubil pás pro založení betonového prahu. Právě toto jednoduché řešení má zajistit stabilitu přeložené dlažby a zabránit jejímu posouvání při zpomalování jízdy automobilů nebo jejich zatáčení.

Po pokládce inženýrských sítí je ve fázi opravy vozovky také ulice Na Karlově procházející kolem benešovské radnice. Zatím se tam jezdí po povrchu vytvořeném uježděným žulovým prachem.