Stavění obchvatu ve směru od Benešova pokračuje dál budováním zářezu nové silnice od nechvalně známého „esíčka“ pod tomickým mostem. Vytěžený materiál pak těžké nákladní automobily vozí o kus dál a ukládají ho do dvou náspů v celkové délce 395 metrů.

V místě zářezu bude rovněž vyřešeno a zajištěno odvodnění těchto míst. Stavebník už brzy začne s budováním druhého, 600 metrů dlouhého zářezu z něhož na jinou část stavby přemístí zhruba 55 tisíc kubíků zeminy.

V současnosti už také probíhá svahování násypů podle 3D modelu a dostatečné odvodnění po celé stavbě. U mostu na silnici III/00336, která vede z Olbramovic do Semtína a Mokřan, už probíhají zemní práce pro založení mostu. Stavebník také řeší situaci u mostu přes Konopišťský potok, kde je takzvané zvodnělé podloží. Kvůli tomu bude potřeba základ mostu výrazně zpevnit.