Obnova pokračuje podle plánu. V prosinci byla postupně dokončována výměna oken, na to navazovaly hrubé práce. Také v Rajském dvoře se pilně pracovalo. Ten by měl v budoucnu sloužit k setkávání obyvatel, k pořádání společenských akcí. Oproti novému hlavnímu vchodu, tedy historickému vchodu do kláštera, bude proto vybudován nový vchod do dvora, aby byl přístup jednodušší.

Expozice ve votickém klášteře

Kliknutím zvětšíte.

„Řešili jsme také průchodnost klášterem, aby návštěvník mohl procházet celou budovou až do galerie svatého Františka. S panem farářem i památkáři jsme se domluvili na proražení otvorů tak, aby v nich mohly být zasazeny dveře, kterými se zájemci dostanou z kláštera do galerie,“ uvedl starosta Jiří Slavík. Otvory nebudou vytvořeny uměle. Podle historických pramenů tam již v minulosti byly.

VYUŽITÍ KLÁŠTERA

Nyní je zásadní, jak bude klášter používán. Letos se prostory již využily. „Pořádají se zde setkání, zasedání zastupitelstev, kulturní akce. Máme zde také různé výstavy,“ podotkla Jana Zelenková z Občanského sdružení Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Ta se společně s Jiřím Maršíčkem a Václavem Šustrem podílí nejen na obnově obrazů, ale i na vytvoření nových expozicí.

Jedna z těch nejzajímavějších, která se chystá, se bude týkat kolektivizace v 50. letech minulého století. V klášteře totiž byli vyslýcháni sedláci z Voticka. „Bojujeme za to, aby v rámci chodby, kde bude expozice umístěna, byla i mříž, která bude evokovat atmosféru té doby,“ dodal Jiří Slavík s tím, že mříž tím také oddělí výstavu od komunitního centra, které v klášteře také bude.