Rekonstrukce, které začala ve třetí zářijové dekádě je rozdělena do čtyř samostatných etap. V současnosti probíhá již druhá etapa, při které je neprůjezdná část silnice od mostu číslo 11127-3 po most v Radonicích s označením 11127-4.

Objízdná trasa je pro všechny etapy v podstatě shodná a řidiči se musí vydat po silnicích II/125 a II/111 přes Licoměrsko, Zbizuby, Nechybu, Zalíbenou a Český Šternberk. Stavbou silnice je dotčena i veřejná autobusová doprava u zastávek Divišov – Radonice a Divišov – Zdebuzeves.

V právě probíhající druhé zhruba dvouměsíční etapě je rekonstruována silnice mezi oběma mosty a opravena bude i trojice propustků. Zhotovitel stavby umožní příjezd k jednotlivým objektům i pozemkům v dotčené oblasti. Do Radonic a Zdebuzevsi se řidiči dostanou po silnici II/125.

KAREL CHLUMEC