„Žně ukončíme zhruba za deset dnů,“ potvrdil ve středu 31. července jednatel a agronom společnosti Agro Poříčí nad Sázavou Miroslav Dvořák.

Na vině průtahů žní je především počasí. To ovlivnilo také výnosy a kvalitu zrna. Přesto bude mít Agro Poříčí proti loňsku o něco lepší úrodu pšenice. „Loni se totiž neurodilo takřka nic. Při porovnání sklizně za posledních pět let, však i ta letošní bude jen podprůměrná,“ potvrdil agronom.

Poříčští zemědělci letos sklízejí na hektar kolem šesti tun pšenice a 3,2 tuny řepky. „Zrno je kvůli jarnímu suchu trvajícímu celých čtyřicet dnů a následnému extrémnímu horku malé,“ dodal zemědělec.

Agro Poříčí nad Sázavou hospodaří na celkem 1465 hektarech zemědělské půdy. Obilí letos zaselo na výměře 550 hektarů.