„Lidé vykonávající obecně prospěšné práce je mají uložené soudem za trest a vykonávají je zdarma,“ vysvětlila Lenka Vostřáková z Probační a mediační služby Benešov, která právě se soudy úzce spolupracuje.

Na druhé straně veřejně prospěšné práce jsou nástrojem politiky zaměstnanosti a nabízejí možnost uplatnit se ve společnosti lidem, kteří jsou dlouhodobě bez práce a vydělat si tak nějakou korunu. Zprostředkování této činnosti má na starosti úřad práce ve spolupráci s městy.

Probační a mediační službu v Benešově letos soud pověřil činností ve 49 případech obecně prospěšných prací. „V Benešově máme hodně odsouzených, na druhou stranu volných míst není dostatek,“ pokračovala problematikou Vostřáková.

Odsouzení lidé pracují například v technických službách, církvích, občanských sdruženích a příspěvkových organizacích města Benešova jako v městských sportovních zařízeních a městském kulturním středisku.

Soud přímo rozhoduje, zda budou odsouzení vykonávat obecně prospěšné práce nebo jim uloží peněžitý trest, podmíněný trest odnětí svobody či jiné alternativní tresty. Ochota trest odpracovat je u odsouzených různá. Stává se však, že potrestaní odmítají k obecně prospěšným pracím nastoupit.

Pokud ovšem člověk uložený trest neodpracuje nebo spáchá další trestný čin, soud obecně prospěšné práce přemění na trest odnětí svobody. „Takovým situacím se snažíme předejít a komunikovat s lidmi, již v době, kdy jsou pouze obvinění,“ vysvětlila Vostřáková další činnost jejich služby.

Ta tak v předstihu zjistí, v jaké situaci se obviněný nachází a spoluprací se soudem předchází nevhodnému uložení trestu a zbytečnému prodlužování celého soudního procesu.

V poslední době čím dál tím diskutovanější téma alternativního trestu v podobě domácího vězení se zatím Benešovska netýká. „Žádný takový trest u nás zatím uložen nebyl. I takový případ však spadá do naší kompetence,“ dodala Vostřáková.