„Urychlením pozemkových úprav v problematických lokalitách v okolí nádrže by se mohla snížit eroze půdy, a tím i znečišťování vody v přehradě pesticidy. Kolem přehrady by tak mohly přibýt remízky, biopásy i objízdné komunikace. Obcím bychom také mohli pomoci směnou některých pozemků s Lesy ČR," řekl ministr Marian Jurečka.

Jednáním s ministrem se zúčastnili také zástupci Místní akční skupiny Blaník. Podle ministra Jurečky by se obce v okolí nádrže Švihov, známé také jako Želivka, měly snažit čerpat dotace na rozvoj agroturistiky.

Stát vydá v novém plánovacím období na rozvoj agroturistiky 750 milionů korun. Ale projednávala se mimo jiné i možnost rybolovu ve vodách přehrady Švihov.

„O požadavku povolení alespoň částečného rybolovu v přehradě je potřeba diskutovat. Jako nereálné se jeví plošné kompenzace pro region, protože podobně jsou na tom obce kolem dalších velkých vodárenských nádrží v republice," dodal ministr zemědělství Marian Jurečka.

V seznamu požadavků obcí je mimo jiné i to, aby se z každého prodaného hektolitru vody ze Švihova deset haléřů vrátilo do regionu. Ročně by šlo o třicet milionů korun, které by bylo možné použít například na opravy silnic a hřišť.

Přehrada Švihov byla dokončena v roce 1975. Už tři roky před tím začaly zkušební odběry vody. Tato největší vodárenská nádrž ve střední Evropě zásobuje pitnou vodou celou středočeskou oblast včetně Prahy, což je asi jeden a půl milionu obyvatel.


KAREL CHLUMEC