Sídlo leží na trase silnici I/3, po níž se valí každý den téměř dvacet tisíc vozů. Obec rozdělená touto extrémně zatíženou komunikací čeká na její přeložení už téměř tři desítky let. Za tu dobu se výstavba několikrát projednávala a přiblížila, avšak její konečné schválení brzdily zájmy lidí a subjektů, jejichž majetek ležel na zamýšlené trase.

Nakonec se vše podařilo vypořádat a letos na jaře konečně stavba odstartovala.

Obchvat Olbramovic by měl začít motoristům sloužit v březnu 2023. Přeložka silnici I/3 bude dlouhá 3420 metrů a její součástí budou také tři mosty a mimoúrovňová křižovatka. Pěší dostanou podchod, obyvatele pak od hluku odcloní dvě protihlukové stěny. Ty budou měřit celkově 1200 metrů.