„V novém roce se začalo pracovat už v pondělí 3. ledna. Zhotovitel využil příznivých klimatických podmínek a práce zahájil už o týden dřív, než plánoval,“ potvrdil Martin Buček z týmu komunikace investora, Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Práce nyní probíhají například na pokládce trativodního potrubí v úseku 1,24 - 1,75 km, pilotového založení mostu přes Konopišťský potok nebo tvorbou hrubého tělesa náspu.

Začalo už také armování pilíře mostu, po němž povede silnice III/00336, což je místní účelová komunikace spojující Olbramovice s jeho částmi Semtínem a Mokřany.

Bude se zařezávat do terénu

Část obchvatu, která naváže na takzvanou tomickou estakádu s nechvalně známým „esíčkem“ u jižního předmostí, je už téměř hotová. V úseku dlouhém půl kilometru už leží i finální vrstva asfaltu.

Obchvat Olbramovic, po němž obec marně volala tři desetiletý, bude dlouhý 3420 metrů. Trasa hlavního tahu se na dvou místech zařezává do terénu. Úvozy jsou dlouhé 500 a 700 metrů a první z nich má nejhlubší místo 4,5 metru pod okolním terénem, druhý pak metrů šest.

Dalších 400 metrů přeložky vede po násypu. V nejvyšším místě až osm metrů nad terénem.

Hotovo už příští rok?

„Další dva násypy se budují mimo hlavní trasu. Jeden s délkou 250 metrů je až devět metrů vysoký a vzniká v rámci přeložky silnice III/00335 na Semtínek, která ji napojí na budovanou mimoúrovňovou křižovatku a silnici III/00336,“ připomněl Martin Buček.

Také přeložka komunikace III/00336 v délce 200 metrů povede až devět metrů nad terénem a trasu obchvatu překlene nadjezdem mimoúrovňové křižovatky. Celková délka zářezů činí 1200 metrů a náspů pak 850 metrů.

Stavba obchvatu Olbramovic začala loni v dubnu a skončit by měla po dvou letech, v březnu 2023. Už nyní ale ŘSD hlásí, že by se tak mohlo díky předstihu stát i o půl roku dříve. Náklady na dílo jsou 321 milionů korun.