Nebude tedy platit pravidlo, že se více stromů pokácí, než vysází. To předesílá vedení jankovské i ratměřické obce. Projekt, v rámci kterého zeleň revitalizují, je pod dohledem odborníků, proto by kácení stromů ve velkém ani nebylo možné. „Navrhli jsme úseky, kde by stromy potřebovaly ošetřit. Zabýváme se ale i místy, kde by zeleň měla být doplněna,“ uvedl Viktor Liška, starosta Ratměřic.

Práce v Ratměřicích tak začaly ošetřením vzrostlých lip na návsi, které na svém místě zůstanou. Dále mají v plánu vytvořit nový obecní, ovocný sad nad rybníkem Jordánek, zrevitalizovat březovou alej u vjezdu do obce i vylepšit topolové stromořadí za fotbalovým hřištěm. Péče se také dotkne starých stromů na hřbitově. Zajímavým prvkem dozajista budou mlatové cestičky, které v obci vzniknou zcela nově.Obnovu zeleně a alejí v Jankově a blízkém okolí také již započali. Nyní se práce soustřeďují především na ošetření stromů, které rostou v Jankově a v okolních obcích. Cílem je, stejně tak v Ratměřicích, zachování biotopů ptáků, malých savců a rovněž hmyzu vázaného na dutiny.

Hlavním projektem v Jankově ale bude zalesnění bývalé obecní skládky. „Výsadbou stromů chceme předejít tomu, aby na bývalé skládce lidé stále vyhazovali odpad,“ doplnila starostka Jankova Jitka Jonsztová s tím, že na místě vysázejí břízy, javory a duby.

Krom ošetření stromů v centru obcí kolem Jankova a zalesnění skládky, se revitalizace zeleně bude dotýkat také dvou alejí v Odlochovicích. I podél komunikace k jankovskému vodojemu se ošetří a následně vysází další třešně.