S rozhodnutím postavit betonárnu právě na rozhraní katastrů Mrač a Poříčí nad Sázavou ale nesouhlasí lidé ze sousedních obcí i sdružení Pro Mrač. Obyvatelé se obávají hlavně o kvalitu vody, hluku z nárůstu nákladní dopravy a celkového zhoršení životního prostředí. Lidé v Poříčí se brání snaze investora vybudovat výrobnu zámkové a plošné dlažby a sepsali petici. Tu podepsaly už tři stovky lidí.

„Dnes každá taková větší akce obsahuje petice. Je to běžná záležitost a dalo se s tím počítat dopředu, že to vyvolá nějakou vlnu odporu,“ řekl k protestům starosta Mrače František Zvolský a dodal, že se teď budou zpracovávat připomínky ke změně územního plánu.

Betonárna bude stát u hlavní silnice

Nová betonárna by měla vzniknout vpravo od silnice I/3 ve směru na Tábor. Na šesti hektarech orné půdy tu má vyrůst areál na výrobu zámkové a plošné dlažby i dalšího podobného sortimentu. Jednalo by se o výrobní závod se dvěma věžemi, halami včetně administrativních budov a příslušenství.
„Doporučoval jsem investorovi, aby jednal také s Poříčím nad Sázavou, protože firma má už sklad výrobků v obci Nespeky, takže má vlastně adresu Poříčí nad Sázavou,“ uvedl starosta Mrače.

Mrač si zatím nechala zpracovat posudek o vlivu na životní prostředí. Ten uvádí, že výstavba výrobního areálu nebude mít významný negativní vliv na ráz krajiny a rekreační oblast. S tím ale rozhodně nesouhlasí starosta Poříčí nad Sázavou a tvrdí pravý opak.

Auta budou projíždět přímo středem obce

„Nákladní vozidla budou denně projíždět z výrobního do prodejního areálu přímo středem Poříčí. Máme tu základní a mateřskou školu, kam dochází asi dvě stovky dětí a obec je už tak dost postižena nákladní dopravou z Prefy v Čerčanech. Takže riziko dalšího nárůstu je pro naši obec nepřijatelné,“ uvedl poříčský starosta Radim Navrátil s tím, že nebylo ani v rámci posouzení prokázáno, že se prachové částice, smog z nákladních automobilů nebudou přesouvat do údolí nad obec Poříčí nad Sázavou.

„Pod plánovanou betonárnou leží jediný vodní zdroj naší obce,“ přidal se místostarosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer. Podle něho také dosud žádná studie ani průzkum nedokázal, že by stavba neohrozila kvalitu a vydatnost vody.

Ochránci přírody se stavbou nesouhlasí

Ke stavbě betonárny se negativně staví také ochránci přírody z Vlašimi, obec Čerčany a Nespeky. Argumentují mimo jiné i tím, že nedaleko uvažované stavby betonářského areálu se nachází oblast Měsíčního údolí, kde žijí chránění živočichové a rostou některé vzácné rostliny. Prochází tudy Konopišťský potok a údolí plní i rekreační charakter.

„Tam žije řada chráněných živočichů, mimo jiné velevrub, ledňáček, výr velký, čolek, vydra a další. Těmito skutečnostmi se posouzení vůbec nezabývá, a proto ho považujeme za nerelevantní a zcela nedostatečné,“ namítl ve stanovisku Radim Navrátil.

A proč vlastně v Mrači přistoupili k rozhodnutí betonárnu na svém území postavit?

„Důvod byl hlavně finanční. Firma se na nás obrátila už před lety, ale poté, co se vlivem krize snížily daňové příjmy plynoucí do obcí, jsme na nabídku kývli. Spoléháme na to, že spolupráce s firmou pro nás bude znamenat přínos do obecního rozpočtu,“ řekl František Zvolský, starosta Mrače.

KAREL CHLUMEC