Obce postižené živelní pohromou, která zasáhla Středočeský kraj ve středu 25. června navečer, mohou žádat o náhradu škod na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Finanční prostředky mohou obce čerpat z dotačního titulu č. 2 MMR ČR „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“.
Program je určený na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí či krajského majetku, který byl zničen pohromou.
Jedná se například o opravy poškozeného veřejného osvětlení, dopravního značení, autobusových zastávek či obnovu veřejné zeleně.
Tyto prostředky nejsou určené na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí. „Cílem podpory z uvedeného dotačního titulu je přispět prostřednictvím dotace k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem. Příjemcem dotace mohou být obce, svazky obcí a kraje. Pro daný dotační titul byla vydána výzva ze dne 20. března 2008 k předkládání žádostí o poskytnutí dotací za škody vzniklé v roce 2008. Zásady k danému dotačnímu titulu spolu s formuláři žádosti jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR http://www.mmr.cz/poskytovani-statni-pomoci-po-zivelni-nebo-jine-pohrome,“ uvedl mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka.