V souvislosti s porušováním veřejného pořádku už uložili městští strážníci blokové pokuty za více než deset tisíc korun. Převážně se jednalo o přestupky za rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy veřejného činitele a znečišťování veřejného prostranství.

„Městská vyhláška o veřejném pořádku, která doplňuje přestupkový zákon, je v tomto ohledu poměrně chudá. Proto jednáme o jejím rozšíření. To by mohlo v budoucnu upravovat omezení otevírací doby některých nočních podniků v centru města a zahrádek tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu v nejhustěji obydlených částech města,“ informoval velitel městských strážníků David Osička s tím, že jednání s vedením města, státní policií a zastupiteli jsou teprve na úrovni diskuse a v počátcích. Přístup všech stran je však podle velitele strážníků kladný, ale vzhledem k problematice jsou diskuse poměrně složité.

„Bude to totiž znamenat určitý zásah do osobních svobod, proto je třeba mít vše legislativně ošetřeno,“ doplnil Osička. Nejrizikovější městské lokality, kterých by se úprava pořádkové vyhlášky dotýkala je Komenského ulice, Žižkovo náměstí, nádraží a zámecký park. Přestupkový zákon pamatuje rovněž na kouření na zastávkách hromadné dopravy. V těchto případech přijali vlašimští strážníci pouze jedno oznámení. „Bez spolupráce s veřejností se při ochraně veřejného pořádku neobejdeme,“ dodal velitel strážníků.

Problematickým se podle městské policie jeví žebrání, které se v menších městech také objevuje. To totiž není přestupkem proti veřejnému pořádku, i když lidi může do určité míry obtěžovat. „Může se případně jednat o veřejné pohoršení, pokud tento skutek pohorší alespoň tři lidi najednou. Ti by potom měli takovou činnost oznámit. V praxi se to ale nestává, protože lidé to nechtějí řešit a svědčit u komise veřejného pořádku,“ uvedl David Osička a jeho slova následně potvrdil i velitel městských strážníků v Benešově Lubomír Baranec.

Od začátku roku přibyla městské policii ve Vlašimi další povinnost. Ti, kteří to s alkoholem poněkud přehnali a nejsou schopni chůze, případně se zmoženi povalují po ulici, skončí na záchytce. Výtečníka tam doveze služebním vozem hlídka městské policie. Strážníci už takto doprovodili opilce na záchytku od počátku roku už devětkrát. „Případy totální opilosti jsou ty, kdy dochází k ohrožení majetku, zdraví a života. Tyto lidi vozíme do Kolína,“ informoval městský strážník s tím, že náklady jsou následně přestupci vyúčtovány.

Za veselý výlet do Kolína s uniformami zaplatí opilec cenu kolem sedmi set korun. To znamená náklady přibližně sedm korun na kilometr. Tato služba strážníků je několikanásobně levnější než taxík. „Nehorší na tom ale je, že jsme zhruba tři hodiny mimo region a v případě nějaké vážnější události při ohrožení zdraví nebo života někoho z lidí ve městě nemůžeme zasáhnout,“ upozornil na problém David Osička.

KAREL CHLUMEC