Pro výměnu platí jediná výjimka. Svoje průkazy si mohou ponechat lidé narození před 1. lednem 1936. Jejich občanky totiž mají v kolonce doba platnosti vyznačeno „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, jejich průkazy stále platí.
„Nový průkaz o totožnosti musí mít zelenou barvu a dva řádky se strojem čitelnými údaji,“ uvedl vedoucí odboru správných věcí MěÚ Benešov Feliks Moždžeň.
Na Benešovsku není moc lidí, kteří si ještě nenechali udělat občanský průkaz.
„V lednu to s tím počtem nebylo tak tragické, jen málo lidí ještě nemá nový občanský průkaz,“ uvedl Moždžeň a dodal, že lidé, kteří ještě nový občanský průkaz nemají, budou potrestáni pokutou.
Na Vlašimsku mají vyměněné občanky všichni lidé. Potvrdila to vedoucí odboru vnitřních věcí Jana Provazníková.
„Tady situaci máme už vyřešenou, protože jsem každého v září osobně obesílala. Někdo možná průkaz vyměněný nemá, ale to jsou lidé, kteří se zdržují v cizině. Domnívám se však, že těch je hodně málo. Právě jim hrozí nebezpečí uložení pokuty, až deset tisíc korun,“ uvedla Provazníková.
Na Voticku jsou už jen 4 lidé, kteří svou povinnost ještě nesplnili. „Dotyčné vyzveme, aby si doklad přišli vyměnit,“ řekl vedoucí odboru správních činností a dopravy Vladimír Korec.