K eliminaci velké vody přitom pomůže i prohloubené slepé koryto řeky sloužící jako suchý polder. Jeho úlohou je pohltit povodňovou vlnu a zmenšit její účinky. Hráze kolem řeky ochrání téměř 70 hektarů městských pozemků na pravém břehu a přes 28 hektarů na břehu levém.

„Dokončené opatření ochrání centrum města. Nová část je složena z celkem čtyř staveb,“ připomněl sázavský starosta Ivan Koldcsiter s tím, že stavba se opravdu povedla, je dominantou města, která vylepšila dříve nepříliš vzhledné pobřežní území. „Mě se moc líbí. Už nyní tam chodí lidé. Uvažujeme proto o instalaci laviček a vzniku stezky,“ řekl starosta.

První konkrétní úvahy o stavbě protipovodňových opatření v Sázavě přišly po podzimním vzedmutí řeky o téměř pět metrů v roce 2006. Samotné práce ale začaly po vyřízení administrativních záležitostí až o jedenáct let později. O rok se také zdrželo dokončení.

O náklady díla v hodnotě téměř 87 milionů korun, se podělily 46 miliony stát a 35 miliony Povodí Vltavy. „Naše město přispělo zhruba pěti miliony korun,“ dodal Koldcsiter.