Ti reagují nejen na webové diskusi, ale také prostřednictvím e – mailu. Nyní vám přinášíme výtah některých z nich.

„Vypadá to jako ve známém filmu Křidýlko nebo stehýnko, kde si musel vybojovat Louis De Funes boj proti firmě Frikatel, která vyrábí jídla z umělé hmoty. Né, to by bylo moc zlé. Ale jistá vzdálená podobnost tu přece jenom je. Eurest vyrábí ve velkém jídla a polotovary, které se snaží prodat, snad i vnutit, kde se dá a pak už jenom výroba - rozvoz - výdej. No ekonomický záměr výborný ve výsledku horší,“ míní například František Paluš starší, ještě nedávno benešovský radní.

„Nevím jak si naše děti pochutnají na této velkovýrobě, ale co je zcela jisté, spousta kuchařek v jistém časovém horizontu přijde o práci. Rovněž tak místní dodavatelé o tržby a potažmo město o příjem z daní. Nevidím v tom podporu místních podnikatelů, jak by se dalo očekávat,“ uvedl Paluš.

Příspěvek poslala i čtenářka, která se přihlásila pod nickem mamka. „Stejná situace je nyní v Rožmitále pod Třemšínem. Tam zastupitelstvo města rozhodlo, aniž by svůj záměr projednalo s lidmi, kteří ve školní jídelně pracují a určitě situaci rozumí. Rodiče dětí sepisují petici proto Eurestu,“ uvedla.

Čtenářka také míní, že v případě, že nadnárodní společnost převezme školní jídelny, má své dodavatele potravin, takže ti místní skončí. „Je podivné, proč někteří zastupitelé chtějí za každou cenu takové změny. Člověk si může myslet cokoli. Mají snad z toho mít jakýsi vlastní prospěch?“ ptá se.

Pisatel pod nickem Jeňýk, který se ze stejné IP adresy přihlásil k tématu už dříve pod jmény Honza a také Evžen se zase domnívá, že symbolická doba hájení nového vedení 100 dní už uplynula a měla by přijít doba hodnocení. Přidává i údiv. „Likvidace školních jídelen připomíná pomstu za zážitky z dětství, malé porce přesoleného jídla, případně požadavku dozoru jídelny dojídat. Překvapuje mě neznalost problematiky hospodaření školních jídelen, město má svůj odbor financí, který pravidelně hospodaření jídelen kontroluje. To jakým způsobem je hodnocena práce vedoucích jídelen a jejich personálu, je docela slušnou urážkou. Představa výběrového řízení, ve kterém se utká gigant stravování s kolektivem kuchařek, je holý nesmysl. Na jedné straně v ceně jídla kromě potravin mzdy a zisk a na druhé práce neziskové organizace bez mzdových nákladů, které platí kraj. Než se člověk rozhodne k nějakému závažnému kroku, měl by zvážit všechna pro a proti, napsat si je na papír, případně se poradit s odborníkem. Jen doufám, že zvítězí rozum, představa šiku rozběsněných kuchařek vyzbrojených kuchyňským náčiním a rozpálené pánve by mě strašila i ve snu.“

Pisatel Koukač jde dokonce ještě dál. „Kdo není úplně blbý a umí používat kalkulačku a mozek, tomu je jasné, že spousta změn, co po posledních volbách probíhají, je proto, že někdo z vedení města, když dostane na pivo, prodá i vlastní babičku. Skoro bych si otevřel sázkovou kancelář a přijímal sázky, jak dlouho bude trvat, než ty „změny k lepšímu“ začne vyšetřovat policie. Jenom doufám, že do té doby nestihnou rozprodat úplně všechno. Snad jim to spočítá nové vedení města po příštích volbách.“

Matka strávníka, jak se podepsal další reagující, která píše opět z IP adresy totožné s Jeňýkem, Honzou a Evženem, zase přidává kalkulaci jídel u firmy Eurest. A v závěru také soud úvah vedení města: „Rozdělíte Benešov na chudé a bohaté děti.“