Právě od toho se odvíjí jejich další budoucnost. Může se totiž stát, že pokud škola nenaplní určitý počet míst, může dokonce skončit. V každém větším městě jich je hned několik, a proto jejich boj o žáky graduje.

Kvůli tomu došla situace tak daleko, že střední školy upouští od přijímacích zkoušek a kritériem přijetí je takzvaný bodový systém.

„Do osmiletého gymnázia děláme klasické přijímací zkoušky. Samozřejmě ty mají určitou váhu, asi osmdesát procent, a zbylých dvacet mají výsledky ze základní školy.

Učtyřletého studia jsme poprvé tento rok přijímací zkoušky nedělali. Přihlíželi jsme pouze na výsledky ze základní školy,“ říká Roman Hronek, zástupce ředitele Gymnázia Benešov.

Tím, že má žák možnost si dát přihlášku na tři školy, je systém přijímacího řízení momentálně poměrně nepřehledný. Ani když se škole vrátí zápisový lístek, nemá ještě jistotu, že do ní žák skutečně nastoupí.

Proto téměř každá škola nabízí nejrůznější nadstandardy v podobě zahraničních zájezdů, studijních pobytů a kurzů nebo složení státních zkoušek z cizích jazyků.

„Naše škola nabízí dva studijní obory. Někteří žáci zapomenou uvést, pro který se rozhodli, proto je musíme dodatečně obvolávat,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Obchodní akademie v Neveklově Jarmila Hulanová.

Uvádí tak na pravou míru fámy o tom, že některé školy přemlouvají žáky, aby nenastoupili do konkurenční instituce, ale právě k nim.

Stejný postup při přijímání nových studentů, lákavé nabídky a negativní postoj k lanaření žáků nekalými praktikami má i ředitelka Střední odborné školy Benešov Soňa Jirušková.

„Myslím si, že naší největší devizou je plně kvalifikovaný profesorský sbor. Obvolávat rodiče a říkat jim, ať dají dítě k nám a ne jinam, to není můj styl,“ konstatuje ředitelka školy.