„Když jsme rozhodli o MHD zdarma, řekli jsme si, že vyhodnotíme rok provozu, a pak se rozhodneme jak dál,“ připomněl benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Vyhodnocení nebylo podle něj dosud možné objektivně provést. Ve dvou letech po sobě do života společnosti zasáhla pandemie. S atakem choroby přišly i zákazy a dříve běžný život nabral zcela jiný směr. Odrazilo se to například i do množství cestujících v MHD - a to zejména kvůli uzavřeným školám, do nichž už žáci ani nemuseli dojíždět městskými linkami.

„Jestli se v Benešově bude jezdit v MHD zdarma i v příštím roce, což by muselo schválit zastupitelstvo, je nyní velká otázka a je to otevřené,“ míní Zdeněk Zahradníček.

Problém financování autobusů se v Benešově nepromítá jen do jeho městské hromadné dopravy. Město přispívá i na dopravu v rámci dobrovolného svazku obcí Bene-bus. Ten spoluobjednává veřejnou autobusovou dopravu v regionu Benešovska. I tady provozovatel autobusů musí kalkulovat se zvyšující se cenou pohonných hmot, náhradních dílů či ceny servisních prací.

„Na poslední valné hromadě jsme příspěvek města Bene-busu navyšovali na zhruba 250 korun na občana a rok. Pokud se ale ukáže, že nám ČSAD zvýší cenu dopravního výkonu, budeme muset příspěvek také navýšit. Jinak by nám nebyli schopni jezdit,“ upozornil benešovský starosta Jaroslav Hlavnička.

Na nadstandardní dopravní obslužnost a činnost svazku přispívá 108 členských obcí z Benešovska a také jedna obec z Příbramska.