„V současné době vyřizujeme uzavírku sinice a pak, bezprostředně po zákonné patnáctidenní lhůtě, která je na případné odvolání proti našemu rozhodnutí, se firma pustí do práce,“ řekl místostarosta Roman Tichovský s tím, že by se tak mělo stát ještě v první polovině září.

Zatímco je už nyní jasné, jakým způsobem bude oprava, která je naplánovaná na zhruba tři měsíce, probíhat, dosud nevyřešená otázka panuje kolem její ceny. Ta podle místostarosty za městem celá nepůjde. Na úhradě se bude podílet radnice i dodavatel původních prací.

„O tom se ale teprve bude jednat na radě a také na zastupitelstvu a vzniknout by měla dohoda o narovnání. V ní bude uvedeno, co a jak se stalo a také proč a kdo za co může,“ vysvětlil Tichovský, podle kterého by město díky dohodě o narovnání nemělo platit víc než polovinu vysoutěžené částky.

Průjezd Tyršovou ulicí v době prací nebude možný, zásobování obchodů vozidly však bude možné z obou jejích částí. Firma totiž rozebere vždy jen dvanáctimetrový úsek silnice a po šesti metrech vybuduje betonové prahy, které v budoucnu zabrání pohybu žulové dlažby. V žádném případě tak nebude rozkopaná celá ulice, jako to bylo při její stavbě před dvěma roky.

O tom, jak budou práce postupovat, rozhodne nakonec počasí. Problémy by na podzim mohl způsobit nejen vytrvalý déšť, ale následně také mráz. „Pokud by udeřily mrazy, ukončili bychom stavbu, zprovoznili ulici a pokračovalo by se až na jaře,“ potvrdil Roman Tichovský.

Proč k opravě vozovky musí dojít, je patrné už z běžného pohledu. Dláždění je posunuté ze svého původního uložení a vozovka je promačkaná. Proč k tomu došlo, má definitivně stanovit dohoda o narovnání.