„Týnec má jasně definovaná pravidla pro podporu sportovní, tělovýchovné, umělecké a zájmové činnosti dětí a mládeže. Využívá při tom jednoduchý systém založený na měřitelných indikátorech, které stačí zapsat do tabulky a ta pak na základě předem daných vzorců vygeneruje výši dotace,“ připomněla Jaroslava Tůmová, mluvčí obecně prospěšné společnosti Posázaví, která poskytla setkání záštitu.

Posázavská města mají o předávání zkušeností a sdílením dobrých příkladů zájem. První setkání tohoto druhu se uskutečnilo v červnu v Jílovém se zaměřením na nakládání s komunálním odpadem a novinky v odpadovém hospodářství. Na jaře se bude jednat v Bystřici o informačních systémech.