Toto omezení se nevztahuje na provozování prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200m2, na čerpací stanice s palivy a mazivy, na lékárny, na prodej na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, na prodej ve zdravotnických zařízeních a na maloobchod a velkoobchod v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

Omezení prodejní doby se vztahuje i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Za porušení těchto povinností podnikatelem je možné uložit pokutu do výše jednoho milionu korun, při opakovaném porušení až do výše pěti milionů korun.