„Už máme hotový i odtok od požeráku a bezpečnostní přeliv a budujeme od něj odtok. Kamenivem zpevňujeme hráz a svahujeme břehy,“ připomněl louňovický starosta Václav Fejtek průběh rekonstrukce nádrže v centru sídla.

Brzy investor přistoupí i k obnově chodníku. Ten byl součástí hráze až do jejího zhroucení v polovině května. Ke kolapsu přispěly také vydatné deště, zaplavení už vypuštěné nádrže a odtok vody z ní.

Výstavba chodníku už by podle starosty neměla přinést úplnou uzavírku silnice. Je ale možné, že pracovní ruch dopravu po hrázi přibrzdí a dočasně i omezí.

Spor o objízdnou trasu 

Celou stále ještě nedokončenou akci ale také už provázel soudní spor. Na justici se totiž obrátila obec Běleč ležící na Táborsku, dva kilometry od Mladé Vožice. Tamním obyvatelům vadilo, že v době uzavírky silnice II/125 v Louňovicích pod Blaníkem, jezdily automobily nad 3,5 pod okny jejich domů.

„Obec Běleč uspěla u krajského soudu v Praze ve věci zrušení opatření obecné povahy - stanovení dopravního značení k objížďce Pivovarský rybník v Louňovicích pod Blaníkem,“ píše na facebooku Bělče její starosta Stanislav Šmejkal.

Podle Václava Fejtka ale Běleč uspěla jen částečně. Nedostatečně odůvodněnou objízdnou trasu úřednice z Vlašimi dodatečně odůvodnila lépe a vydala nové rozhodnutí, takže objízdná trasa zůstala stejná.

„Protože úřad vydal nové rozhodnutí dva týdny před skončením objížďky, nemělo už cenu to znovu soudně napadat. Celý problém je ale v tom, že s obcemi, kudy má vést objížďka, nikdo předem nejedná a posílá tam rovnou auta,“ vysvětlil jádro kauzy bělečský Stanislav Šmejkal.

Stavba se prodražila

Spor je nyní díky obnovení dopravy už bezpředmětný. Samotné zprovoznění silnice doprovodí brzy vybudování zábradlí u chodníku a další práce, takže rekonstrukce rybníka skončí de facto ještě letos. De iure ale až napřesrok v máji, kdy jí skončí platnost stavebního povolení.

„To už by mohla být v rybníku nějaká voda,“ přeje si louňovický starosta.

Nečekané zhroucení hráze s sebou přineslo také vícepráce a vyšší náklady stavby. Ty vzrostly o dalších 200 tisíc kvůli překládce vodovodu vedoucího v tělese hráze. Původně tam byly uložené litinové potrubí. Louňovičtí ale nechtěli riskovat, že v případě havárie budou muset znovu rozkopat rekonstruovanou hráz.

Celková cena díla se tím podle starosty zvedla na 7,2 milionu korun Z Ministerstva životního prostředí získal městys dotaci 2,5 milionu, další milion pak z kraje. Ve hře je ještě příspěvek 1,9 milionu z Ministerstva zemědělství, o nějž má městys požádáno.