Případ přiznání či nepřiznání podpory Posázaví je zajímavý i bez toho. Začal už před řadou měsíců a vlastně trvá dodnes. V březnu benešovské zastupitelstvo Posázaví odstřihlo od největšího zdroje příjmu určeného na jeho provoz. Posázaví pro Benešov mnoho let zajišťovalo administraci dotací a podporovalo i jeho spolky. Ale vůbec poprvé podporu největšího sídla nezískalo. Posázaví pro letošek nedostalo příspěvek 100 korun na obyvatele, tedy celkem 1,6 milionu korun. Ale nepochodilo ani se žádostí o poloviční sumu.

Na konci října přesto nezisková organizace znovu požádala prostřednictvím dopisu radě města o podporu na příští rok.

Za projednávání a kladný postoj k Posázaví mezi zastupiteli, intervenovala už v listopadu při jejich schůzi, také předsedkyně představenstva MC Hvězdička a zastupitelka Jana Čechová.

„Účastním se za Mateřské centrum Hvězdička zasedání Posázaví a vím proto, že v dalších městech, které mu přispívají, jsou zvědaví, jak se k této záležitosti postaví Benešov,“ uvedla Čechová.

Podle místostarosty Jiřího Švadleny se i žádost Posázaví řádně projedná na radě.

„A i kdyby nemělo být radou doporučeno, bude se o tom mluvit a hlasovat i na zastupitelstvu,“ odpověděl na připomínku Jany Čechové místostarosta.

A právě tak se také stalo. Rada města pro včerejší, poslední jednání zastupitelstvu žádost Posázaví o podporu schválit, nedoporučila. Jak hlasování dopadlo, ale vzhledem už zmiňované uzávěrce vydání, není jasné.

Zastupitelka Jana Čechová ale požádala vedení města také o zprávu, na základě níž bude jasné, jak si Benešov stojí v čerpání dotací v letošním roce. Jinými slovy požadovala o materiál, podle něhož by se dalo porovnat čerpání dotací v minulosti s přispěním Posázaví a letos, bez jeho pomoci.

„Jedním z argumentů, proč zastupitelstvo nepodpořilo Posázaví byl ten, že město je samo dost silné na to, aby si žádosti o dotace zpracovalo samo,“ připomněla ke své žádosti, na níž měla dostat odpověď včera večer při poslední schůzi zastupitelů.

A proč současné vedení města už Posázaví nechce podporovat? Shrnul to místostarosta Jiří Švadlena. „Město má dost silný tým, který dokáže zpracovat žádosti bez pomoci kohokoliv jiného,“ uvedl.