Besedou provázela Marta Vacková, ředitelka RUAH - organizace, která v našem regionu poskytuje domácí zdravotní a hospicovou péči, sociální služby a odborné sociální poradenství. 

Účastníci besedy si mohli vyslechnout cenné informace, které se týkaly nejen zdravotních a sociálních souvislostí, ale přinesly i velmi lidský a emocionální pohled na toto téma. Výsledkem byla živá diskuse, do které se zapojili všichni účastníci setkání. 

"V Mateřském centru Hvězdička stále častěji zařazujeme do programu besedy a další aktivity, které nejsou určené jen rodinám s malými dětmi, ale oslovují i jiné věkové generace. Tato beseda byla jednou z nich. Od září například ve Hvězdičce cvičí i senioři. V příštím roce chceme nabídnout několik besed i rodičům s dospívajícími dětmi – konkrétně jak zvládat pubertu, nebo výživové a jiné problémy u dětí a dospívajících," doplnila Jana Čechová z MC Hvězdička.